Yönetim

 
     
         Prof. Dr. Berdan ÖZKURT
       Bölüm Başkanı

 
                              
                 Doç. Dr. Zehra YILDIZ                                            Dr. Öğr. Üyesi Ersan Harputlu
                                    Bölüm Başkan Yardımcısı                                           Bölüm Başkan Yardımcısı