Program Eğitim Amaçları

 
  • Enerji sistemleri mühendisliğinde sürekli öğrenmeyi kendine ilke edinir, araştırma ve geliştirme yetkinliğine sahip olur, disiplinler arası lisansüstü çalışmalar yapabilir.
  • Enerji sistemleri mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama yetkinliğine sahip olur.
  • Enerji sistemlerinin tasarımı, gerekli hesaplarının yapılması, uygun sistemlerin kurulması, imalatı, bakımı ve yenilenmesini yapabilir.
  • Enerji stratejileri, politikaları, hukuku ve verimliliği konularında bilgi birikimine sahip olur; mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkilerini gözetir.
  • Enerji sistemleri mühendisliğinde proje ve risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur.