Bölüm Kurulu

 
                                                                                                    
      Prof. Dr. Berdan ÖZKURT                                   Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU                            Doç. Dr. Osman Murat ÖZKENDİR
                  (Başkan)                                                                       (Üye)                                                                   (Üye)
 
                                                                      
 
     Doç. Dr. Mine İNCE OCAKOĞLU                                  Doç. Dr. Zehra YILDIZ                             Dr. Öğr. Üyesi Ersan HARPUTLU
                       (Üye)                                                                           (Üye)                                                                  (Üye)