EN | TR

Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
 
Bölümümüz 2011 yılında Tarsus Teknoloji Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine başlamış ve 2018 yılında kurulan Tarsus Üniversitesi’ne bağlanmış olup eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2018 yılında öğrencilerimiz Tarsus Üniversitesi olarak kayıtlarını gerçekleştirmişlerdir. Tarsus Üniversitesi adıyla  2019 yılında ilk mezunlarımızı vermiş olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.

Enerji Sistemleri Mühendisliği, matematik, fizik, kimya, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendisliği gibi bir çok alanı içerisinde barındıran,  her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda ulusal ve uluslararası strateji geliştiren multi-disipliner bir mühendisliktir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği eğitimi sırasında analitik düşünme, problem çözme, muhakeme yeteneğinin geliştirilmesine yönelik olarak sizlere verilen eğitimlerin yanı sıra, yaz stajları ve son sınıfta işletmelerde gerçekleştirilen iş yeri eğitimleriyle birlikte teorik bilgilerinizi iş hayatında pratiğe dökme fırsatı bulacak ve mezun olmadan iş tecrübesine sahip olacaksınız. Amacımız enerji sektöründe geleceğin donanımlı enerji sistemleri mühendislerini yetiştirmektir. Enerjide dışa bağımlılığının en aza çekilmesi, ulusal ve çevre dostu enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak enerji stratejilerinin belirlenmesi ve devlet politikası haline getirilmesinde, enerji sistemleri mühendisine büyük görevler düşmektedir. Disiplinlerarası bir yapıya sahip Enerji Sistemleri Mühendisliği, bu nedenle çok büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda özellikle Avrupa müktesebatına uyum süreci çerçevesinde ve serbest piyasa ekonomisinde, hem dünyada hem de ülkemizde ihtiyaç duyulacak en önemli mesleklerden biri olacaktır.

 
Prof. Dr. Berdan ÖZKURT
Bölüm Başkanı