Misyon ve Vizyon

VİZYON
  • Eğitim, araştırma ve geliştirmede öncü, ulusal ve uluslararası alanda tanınan saygın bir bölüm olmak.
MİSYON
  • Çağın gereklerini karşılayan, donanımlı, etik değerleri gözeten,  toplum yararına bilgi üreten, araştırmayı ilke edinen, girişimci, liderlik özelliklerine ve sürekli yenilenme anlayışına sahip enerji sistemleri mühendisleri yetiştirmek.
  • Kamu kurumları ve özel sektör ile iş birliği içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak bilime, sanayiye ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak.